Skal İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine ulaşmak için...

Başkanın Mesajı

Istanbul, 28 Subat 2020

Dünya turizm profesyonellerinin küresel turizmi ve arkadaşlığı yaymaya çalıştığı dünyanın en eski sivil to...

Sealed Air
İda Consulting

SKAL İSTANBUL İLETİŞİM

Cumhuriyet Cd. Şumnu Ap. 111 D.8 34373 Elmadağ, İstanbul / Türkiye

T. (0212) 296 18 80
F. (0212) 296 18 79

skal @ skalistanbul.com

 

Skalite

10 Kasım

Sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz!
 
İleriyi gören, isabetli kararlar vererek, cesaret, irade, azim, kararlılık ve güçlü sorumluluk anlayışıyla Türk Ulusuna önderlik eden ve Millî Mücadele'yi başlatan Atatürk; “ya istiklal, ya ölüm” diyerek ulusumuzun kaderini değiştirmiştir.
 
Az zamanda çok ve büyük işler yapan Ulu Önderimiz, izi silinemeyecek birçok başarıya imza atarak en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Yalnızca milli ve bağımsız bir devlet kurmakla kalmamış, Türk Ulusunu her alanda çağdaş medeniyetler düzeyine taşımada öncülük etmiştir.
 
Askeri ve siyasi başarılarının yanında, çevreye ve doğaya olan duyarlılığı, çiftçiye ve tarıma verdiği önem, bilim ve eğitime gösterdiği ihtimam, kadına ve gençliğe atfettiği değer, çocuklara duyduğu sonsuz sevgi ile insani vasıflarıyla da, sadece bize değil tüm dünyaya örnek olmuştur.
 
Ona duyduğumuz sevgi ve minneti, Cumhuriyetimizi tam bağımsızlık ve demokrasi ilkelerinden asla ödün vermeden yaşatarak göstermeye devam edeceğiz.
 
Her 10 Kasım’da daha da derinden hissederek diyoruz ki, sonsuza dek bizimlesin...